Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem (22) 723 01 68.

Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu grodziskiego do korzystania z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Od 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy prawnej uprawniona jest każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Na terenie powiatu grodziskiego taka forma pomocy jest świadczona w 4 punktach, w wymiarze 5 dni roboczych:

W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

1) Żabia Wola, ul. Wiejska 2f
Adwokaci:
czwartki – w godz. 9:00-13:00
piątki – w godz. 9:00-13:00
Radcy prawni:
poniedziałki – w godz. 9:00-13:00
wtorki – w godz. 9:00-13:00
środy – w godz. 9:00-13:00

2) Milanówek, ul. Piasta 30
Adwokaci:
poniedziałki – w godz. 12:00-16:00
piątki – w godz. 12:00-16:00
Radcy prawni:
poniedziałki – w godz. 12:00-16:00
środy – w godz. 12:00-16:00
czwartki – w godz. 12:00-16:00

3) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (w budynku Mediateki)
Fundacja Honeste Vivere:
poniedziałki - w godz. 8:00-12:00
wtorki - w godz. 8:00-12:00
środy - w godz. 8:00-12:00
czwartki - w godz. 8:00-12:00
piątki - w godz. 8:00-12:00

W Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

4) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (w budynku Mediateki)
Fundacja Honeste Vivere:
poniedziałki - w godz. 12:00-16:00
wtorki - w godz. 12:00-16:00
środy - w godz. 12:00-16:00
czwartki - w godz. 12:00-16:00
piątki - w godz. 12:00-16:00

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może wyrazić opinię o udzielonej pomocy prawnej wypełniając część B karty pomocy. Wypełnienie jest dobrowolne. Wypełnioną część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Dane administracyjne
Wytworzył: Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu Grodziskiego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 04.01.2018 r., godz. 15.00
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 10.01.2019 r., godz. 09.39
Czas Administrator Opis zmiany
10.01.2019 r., godz. 09.39 Elwira Strzelczyk Edycja strony
10.01.2019 r., godz. 09.01 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.01.2019 r., godz. 13.30 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.01.2019 r., godz. 13.28 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.01.2019 r., godz. 13.26 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.01.2019 r., godz. 13.23 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.01.2019 r., godz. 13.22 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.01.2019 r., godz. 13.14 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.01.2019 r., godz. 13.11 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.01.2019 r., godz. 10.06 Elwira Strzelczyk Edycja strony
31.12.2018 r., godz. 12.46 Elwira Strzelczyk Edycja strony
31.12.2018 r., godz. 11.00 Elwira Strzelczyk Edycja strony
31.12.2018 r., godz. 10.58 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2018 r., godz. 13.45 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.04.2018 r., godz. 11.26 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.01.2018 r., godz. 15.00 Elwira Strzelczyk Dodanie strony