Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Wydział Geodezji i Kartografii

Siedziba, kontakt, zadania.
Adres:
ul. Żyrardowska 48
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Budynek A

Obsługa interesantów w godzinach:
poniedziałki, wtorki, środy od 8.00 do 15.30
czwartki od 8.00 do 16.30
piątki od 8.00 do 14.30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.15 - 15.30,
czwartek w godz. 8.15 - 16.30,
piątek w godz. 8.15 - 14.30.

Kontakt:
tel.: (22) 755-52-24 lub (22) 755-79-31

Geodeta Powiatowy:
Maria Iwanek

Zadania:

W ramach struktury organizacyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii funkcjonują:

1) Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, bezpośrednio podległy Geodecie Powiatowemu.
2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którym kieruje kierownik. Do zadań kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, należy bieżący nadzór merytoryczny podległej komórki organizacyjnej.


Do podstawowych zadań Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków należy prowadzenie następujących spraw:

1) prowadzenie, utrzymanie i aktualizacja bazy opisowej ewidencji gruntów i budynków,
2) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
3) wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków,
4) udostępnianie informacji o podmiotach i przedmiotach ewidencji gruntów i budynków,
5) uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych stanowiących podstawę wpisów w księgach wieczystych,
6) wydawanie zaświadczeń z danych ewidencji gruntów i budynków,
7) wydawanie kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisów w rejestrach ewidencji gruntów i budynków,
8) sporządzanie wykazów z danych ewidencji gruntów i budynków,
9) wydawanie informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości,
10) naliczanie opłat za udzielane informacje, za wypisy i inne czynności zgodnie z przepisami regulującymi wysokość opłat,
11) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
12) prowadzenie postępowań z zakresu scaleń i wymian gruntów,
13) ochrona znaków geodezyjnych,
14) sporządzanie sprawozdań z danych ewidencji gruntów i budynków,
15) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych infrastruktury informacji przestrzennych,
16) planowanie i przeprowadzanie prac geodezyjnych dotyczących zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
17) sporządzanie i monitorowanie planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji z zakresu zadań geodezji i kartografii.

Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy prowadzenie następujących spraw:

1) gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie geometrycznych baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz baz danych DOT500,
3) prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
4) prowadzenie i aktualizacja baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
5) udostępnianie danych i informacji z prowadzonych baz danych,
6) udostępnianie informacji z opracowań i materiałów zgromadzonych w zasobie geodezji i kartografii,
7) sporządzanie wypisów i wyrysów,
8) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,
9) uzgadnianie i przygotowywanie materiałów do wykonywania zgłoszonych robót geodezyjnych i kartograficznych,
10) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej,
11) naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, krajowego systemu informacji o terenie, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za udzielanie informacji oraz za wykonanie wyrysów i wypisów zgodnie z przepisami regulującymi wysokość opłat,
12) weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych do zasobu,
13) wydawanie opinii o wyniku kontroli opracowania,
14) uwierzytelnianie kopii materiałów wydawanych po ich przyjęciu do zasobu,
15) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
16) weryfikacja projektów i ocena ich bezkolizyjności,
17) wprowadzanie uzgodnionych przebiegów tras uzbrojenia do bazy mapy numerycznej.
Dane administracyjne
Wytworzył: Maria Iwanek - Geodeta Powiatowy
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 23.06.2003 r., godz. 12.06
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 19.04.2017 r., godz. 15.38
Czas Administrator Opis zmiany
19.04.2017 r., godz. 15.38 Elwira Strzelczyk Edycja strony
26.08.2016 r., godz. 13.40 Elwira Strzelczyk Edycja strony
15.12.2015 r., godz. 11.16 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.09.2015 r., godz. 14.55 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.09.2015 r., godz. 14.49 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.09.2015 r., godz. 14.44 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.09.2015 r., godz. 14.43 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.07.2014 r., godz. 10.42 Elwira Strzelczyk Edycja strony
01.07.2014 r., godz. 09.02 Elwira Strzelczyk Edycja strony
27.12.2011 r., godz. 12.21 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.01.2011 r., godz. 15.55 Elwira Strzelczyk Edycja strony
23.06.2003 r., godz. 12.06 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.