Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Wydział Komunikacji

Siedziba, kontakt, zadania.
Adres:
ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Kontakt:

tel.: 22 729-96-81 - PRAWA JAZDY
22 723-30-45
22 755-55-16
22 755-23-35
fax: 22 724-16-99

NUMERY WEWNĘTRZNE W WYDZIALE KOMUNIKACJI:
Sekretariat - 20
Fax - 21
Rejestracja pojazdów - 50
Prawa jazdy, karty parkingowe - 55
Transport, ośrodki szkolenia kierowców, licencje - 31
Inżynieria ruchu - 32


Naczelnik Wydziału:
Teresa Berdyga
pok. nr 5, ul. Daleka 11a,


Obsługa interesantów w godzinach:
poniedziałki, wtorki, środy od 8.00 do 15.30
czwartki od 8.00 do 16.30
piątki od 8.00 do 14.30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.15 - 15.30,
czwartek w godz. 8.15 - 16.30,
piątek w godz. 8.15 - 14.30.

Zadania
Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy prowadzenie spraw z zakresu prawa o ruchu drogowym a w szczególności:

1/ rejestracji pojazdów :
- rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- rejestracja pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
- rejestracja pojazdów po zmianie właściciela, zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- rejestracja pojazdów zabytkowych, oraz których markę określa się jako SAM,
- wydawanie decyzji administracyjnych, w tym dotyczących nadania numerów identyfikacyjnych nadwozia, podwozia,
- zwrot dowodów rejestracyjnych pojazdów, zatrzymanych przez uprawnione do kontroli organy po ustaniu przyczyn zatrzymania,
- wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych,
- wyrejestrowanie pojazdu,
- czasowe wyrejestrowanie pojazdów,
- wydawanie zaświadczeń na wniosek właścicieli pojazdów.
2/ uprawnień do kierowania :
- wydawanie praw jazdy lub pozwoleń do kierowania tramwajem osobom ubiegającym się po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem oraz wtórników praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajami,
- wymiana praw jazdy lub pozwoleń do kierowania tramwajem,
- wydawanie praw jazdy na podstawie uprawnień do kierowania wydanych za granica przez państwo - stronę Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu 1968r.,
- wydawanie praw jazdy na podstawie uprawnień do kierowania wydanych za granica przez państwo nie będące stronę Konwencji o ruchu drogowym, po zdaniu egzaminu teoretycznego w Wojewódzki Odział Ruchu Drogowego,
- wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
- wydawanie skierowań / zaświadczeń w związku z przywróceniem uprawnień do kierowania pojazdami utraconych na podstawie orzeczonych kar dodatkowych zakazu kierowania pojazdami na okres powyżej roku,
- wydawanie skierowań na egzamin sprawdzający kwalifikacje w zakresie posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami na wniosek Komendanta Stołecznego lub Wojewódzkiego Policji za przekroczenie limitu punktów karnych,
- wydawanie decyzji administracyjnych, w tym dotyczących zwrotu prawa jazdy po zatrzymaniu albo przywróceniu uprawnień po cofnięciu,
- egzekucja administracyjna wyroków sądowych w zakresie kary dodatkowej zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
- wydawanie zaświadczeń zgodnie z KPA,
- kierowanie na badania lekarskie kierujących w przypadku uzasadnionego podejrzenia utraty predyspozycji do kierowania pojazdami,
- wydawanie decyzji o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie wniosku ośrodka pomocy społecznej.
3/ wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
4/ szkolenia kandydatów na kierowców i ośrodków szkolenia :
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców i kontrola szkolenia kandydatów na kierowców w ramach nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców,
- prowadzenie ewidencji instruktorów.
5/ stacji diagnostycznych i badań technicznych:
- prowadzenie rejestru stacji kontroli pojazdów, sprawowanie nadzoru i kontroli,
- prowadzenie ewidencji diagnostów.
6/ transportu drogowego:
- wydawanie licencji (cofanie) na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób i rzeczy,
- kontrola działalności i funkcjonowania firm transportowych w zakresie zgodności z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie,
- wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób oraz przewozów regularnych specjalnych osób,
- wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
- egzaminowanie osób ubiegających się o uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.
7/ inżynierii ruchu:
- ustalanie granic obszarów zabudowanych,
- ustalanie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów i uczestników ruchu,
- wyznaczanie miejsc, określonych sposobów oraz warunków parkowania pojazdów (w tym ustalanie stref płatnego postoju),
- wyznaczanie pieszych ciągów komunikacyjnych i przejść przez jezdnię,
- zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego dotyczących dróg powiatowych i gminnych,
- opiniowanie projektów modernizacji dróg oraz projektów budowlanych dróg nowych,
- organ zarządzający ruchem sprawuje na obszarze swojego działania nadzór w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania, utrzymania wszystkich znaków drogowych urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa,
- współpraca z zarządami dróg publicznych,
- opiniowanie rozwiązania komunikacyjne na drogach wewnętrznych w przypadku wystąpienia zarządcy takiej drogi o wydanie opinii.


Wytworzył:Teresa Berdyga - Naczelnik Wydziału Komunikacji
Wprowadził:Elwira Strzelczyk, data: 23.06.2003 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Elwira Strzelczyk, data: 15.12.2015 r., godz. 11.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.12.2015 r., godz. 11.17Elwira StrzelczykEdycja strony
15.04.2014 r., godz. 11.34Elwira StrzelczykEdycja strony
04.04.2014 r., godz. 12.15Elwira StrzelczykEdycja strony
07.03.2013 r., godz. 15.56Elwira StrzelczykEdycja strony
07.03.2013 r., godz. 15.56Elwira StrzelczykEdycja strony
06.04.2012 r., godz. 10.01Elwira StrzelczykEdycja strony
03.04.2012 r., godz. 12.17Elwira StrzelczykEdycja strony
02.04.2012 r., godz. 14.38Elwira StrzelczykEdycja strony
08.03.2012 r., godz. 09.49Elwira StrzelczykEdycja strony
19.01.2012 r., godz. 16.54Elwira StrzelczykEdycja strony
19.01.2012 r., godz. 16.52Elwira StrzelczykEdycja strony
19.01.2012 r., godz. 16.00Elwira StrzelczykEdycja strony
02.01.2012 r., godz. 11.43Elwira StrzelczykEdycja strony
23.06.2003 r., godz. 13.28Elwira StrzelczykDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 124647 razy.

Witryna www.bip.powiat-grodziski.pl wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.
Ok, rozumiem Więcej informacji