Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Pomoc rodzinie

Informacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim
Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul Daleka 11 (budynek Szpitala Zachodniego - II piętro)

Tel.: (22) 724-15-70, 734-43-10, 724-07-09
Fax : (22) 724-15-70
e-mail : biuro@pcprgrodzisk.pl

Czynne:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.00 – 16.00
czwartek w godz. 8.00 – 17.00
piątek w godz. 8.00 – 15.00


DYREKTOR
Grażyna Rymarczyk

KSIĘGOWOŚĆ
Główna Księgowa: Mirosława Wasiak
Starsza Księgowa: Agnieszka Mętrak

SEKRETARIAT
Specjalista ds. administracyjno-biurowych: Renata Polińska

DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZINIE
Pracownicy socjalni ds.: rodzin zastępczych, kierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, repatriantów i uchodźców

Kierownik Działu: Grażyna Walczyk
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej: Lidia Łuczyńska
Starszy Pracownik Socjalny: Wiesława Roubinek
Pracownik Socjalny: Jadwiga Janiec-Oszczyk
Psycholog: Katarzyna Skiba
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej: Katarzyna Bohdanowicz

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
Pracownicy ds. dofinansowań do:
- pokonywania barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
- turnusów rehabilitacyjnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- organizacji sportu , kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
oraz obsługa i finansowanie WTZ

Starszy Specjalista ds. Rehabilitacji Społecznej: Piotr Pindor
Samodzielny Referent ds. Rehabilitacji Społecznej: Maria Umińska


POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Pracownicy ds. przyjmowania wniosków i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz legitymacji osób niepełnosprawnych

Przewodnicząca Zespołu: Anna Świątkowska
Samodzielny Referent: Małgorzata Niedzińska
Starszy Referent: Piotr Wyziński
Pomoc Administracyjno-Biurowa: Anna Zielińska


SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO RODZINNE
Terapeuta od uzależnień: Artur Groszek - poniedziałek (14.00-17.00)
Prawnik: Katarzyna Gałązka-Serwacińska - wtorek, piątek (15.15- 16.30)
Psychiatra dziecięcy, psycholog: Joanna Duchniewicz - piątek (9.00- 14.00)
Psycholog: Karolina Serbin - poniedziałek (8.30-16.00)
Psycholog: Katarzyna Skiba - codziennie (w godzinach pracy PCPR)

Zapisy do specjalistów: osobiście w Sekretariacie lub telefonicznie pod numerem: (22) 724-15-70Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu pomocy społecznej należy:
• kierowanie osób ubiegających się do domów pomocy społecznej na terenie powiatu;
• organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci;
• udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
• organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej;
• kierowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców oraz dzieci niedostosowanych społecznie do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
• przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze.
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych obejmuje:
• dofinansowanie wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne;
• dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego;
• dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania;
• dofinansowanie do sportu, kultury i turystyki;
• przekazywanie środków na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej

Do zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zalicza się:

• realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
• wydawanie:
1) orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy, zwanej „orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień”,
4) legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 08.09.2008 r., godz. 11.36
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 08.09.2008 r., godz. 11.36
Czas Administrator Opis zmiany
08.09.2008 r., godz. 11.36 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.