Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Siedziba, kontakt, zadania.
Adres:
ul. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Kontakt:
tel. (22) 724-18-33, 724-07-11, w. 134

Główny Specjalista:
Eliza Piórkowska
pok. nr 8

Zadania
Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych należy:

1) monitorowanie ogłaszanych konkursów na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, budżetu Państwa i innych zewnętrznych źródeł finansowych,
2) współpraca z kierownikami jednostek i naczelnikami wydziałów oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i koordynacja prac z tym związanych,
3) przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, budżetu Państwa i innych zewnętrznych źródeł finansowych,
4) monitorowanie złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
5) nadzór nad projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych w trakcie ich realizacji, a nad projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej także w okresie ich trwałości,
6) prowadzenie działań związanych z promocją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowych,
7) przygotowywanie wniosków o płatność i rozliczanie otrzymanych zewnętrznych środków finansowych,
8) prowadzenie sprawozdawczości związanej z projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, budżetu Państwa i innych zewnętrznych źródeł finansowych,
9) monitorowanie zmian w regulacjach prawnych związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 15.10.2009 r., godz. 12.03
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 08.03.2019 r., godz. 08.46
Czas Administrator Opis zmiany
08.03.2019 r., godz. 08.46 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.50 Elwira Strzelczyk Edycja strony
03.07.2014 r., godz. 11.07 Elwira Strzelczyk Edycja strony
10.12.2012 r., godz. 10.50 Elwira Strzelczyk Edycja strony
27.12.2011 r., godz. 12.29 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.01.2011 r., godz. 14.58 Elwira Strzelczyk Edycja strony
15.10.2009 r., godz. 12.03 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.