Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
umożliwia interesantom adresowanie do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim dokumentacji urzędowej, min podań, wniosków oraz każdej innej dokumentacji, która jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z usług drogą elektroniczną, prowadzonych za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi teleinformatycznych zapraszamy na stronę ePUAP w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego sposobu komunikowania i załatwiania spraw urzędowych.

Adres skrytki podawczej Starostwa Powiatu Grodziskiego, to:

/278v0hjuek/skrytka

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy:

- założyć bezpłatne konto użytkownika na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), pod adresem http://epuap.gov.pl
- zlokalizować Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim w portalu e-PUAP,
- wypełnić wniosek do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim na docelowej stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (na stronie e-PUAP), lub dołączyć online dokument z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes.

Wymogi korzystania z usług za pośrednictwem Internetu szczegółowo określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216).

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, wynosi 5 megabajtów.

Akceptowalne formaty załączników określone w załączniku do Rozporządzenia (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) w jakich mogą być dodawane załączniki do pism to: doc, docx, gif, jpg, jpeg, ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif, tiff, txt, xls, xlsx, xml.


W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Informatykiem Marcinem Lasockim numer tel.: (0-22) 724 18 33 wew. 228.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 18.01.2013 r., godz. 13.24
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lasocki, data: 15.06.2015 r., godz. 14.22
Czas Administrator Opis zmiany
15.06.2015 r., godz. 14.22 Marcin Lasocki Edycja strony
04.06.2014 r., godz. 12.26 Elwira Strzelczyk Edycja strony
10.04.2013 r., godz. 11.09 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.01.2013 r., godz. 13.27 Elwira Strzelczyk Usunięcie powiązania strony z linkiem
18.01.2013 r., godz. 13.26 Elwira Strzelczyk Powiązanie strony z linkiem
18.01.2013 r., godz. 13.24 Elwira Strzelczyk Dodanie strony